Vybrané prednášky

Vybraní prednášajúci

Oznamy

Vzdelaní a politicky zorientovaní mladí ľudia dokážu prevziať štafetu študentov z roku 1989

15. 11. 2019
Vyhlásenie k 30. výročiu Nežnej revolúcie Mimovládne organizácie spojené v Partnerstve za občianske vzdelávanie považujú udalosti novembra 1989 za najvýznamnejší medzník moderných dejín našej krajiny. Odvážni a nadšení ľudia využili svoje sily a múdrosť na to, aby sa vo vtedajšom Československu  odstránil represívny totalitný režim, zavládla sloboda a demokracia. Hrdinami tých dní sa stali nielen výnimoční jednotlivci, ale aj ...

Tlačová správa: Demokracia prežije len tam, kde sú uvedomelí občania

24. 10. 2019
Mimovládne organizácie požadujú systémové riešenia pre skvalitnenie občianskeho vzdelávania na Slovensku Bratislava, 24. októbra 2019 – Slovensko aj svet čelí rizikám úpadku kvality demokracie, nárastu populizmu, sociálnej a nacionálnej demagógie ako aj šíreniu lživých tvrdení v médiách. Jedným z prostriedkov obrany demokracie je kvalitnejšie občianske vzdelávanie, lebo demokracia prežije len tam, kde sú uvedomelí občania. Skupina mimovládnych organizácií ...

Výzva Partnerstva za občianske vzdelávanie k európskym voľbám: Odovzdajme hlasy proeurópskym demokratickým politikom

22. 5. 2019
25. mája 2019 sa na Slovensku budú konať voľby do Európskeho parlamentu. Ako občania Slovenskej republiky budeme mať jedinečnú príležitosť delegovať svojich zástupcov do jednej z najvýznamnejších inštitúcií Európskej únie. ...
zobraziť viac...

Štúdie a materiály pre učiteľov

Elektronická knižnica

17. 3. 2019
Ponuka vypracovaných vzdelávacích materiálov pre učiteľov všetkých typov škôl. ...
zobraziť viac...

O partnerstve

Myšlienka spolupráce mimovládnych organizácií pri poskytovaní občianskeho vzdelávania na Slovensku sa zrodila počas seminára v talianskej Cadenabbii, ktorý zorganizovala Nadácia Konrada Adenauera. Výstupom diskusie medzi účastníkmi seminára bolo aj vytvorenie spoločnej neformálnej skupiny organizácií a inštitúcií, ktoré sa venujú občianskemu vzdelávaniu.

Zhodli sme sa na základnom rámci pre spoluprácu pri poskytovaní občianskeho vzdelávania, ktorý musí vychádzať z týchto štyroch princípov:

  • zákaz indoktrinácie,
  • kritický prístup,
  • adresnosť,
  • rôznorodosť aktérov realizujúcich občianske vzdelávanie.
zobraziť viac...