Organizácie (1)
Nenápadní hrdinovia
Nenápadní hrdinovia, o.z. pripravuje a realizuje viacero projektov zameraných na odovzdávanie skúseností medzi mladými ľuďmi a generáciou tých, ktorých postoje, utrpenie, nepoddajnosť nám prinavrátili slobodu.
Značky (3)
osobnosti (1), Totalitné režimy (1), demokracia (1)

Marta Bariak Košíková

Pamätníčka, účastníčka Sviečkovej manifestácie. Spolugestorka projektu Nenápadní hrdinovia