marian caucik
Organizácie (1)
eRko
Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.
Značky (3)
migrácia (1), rozvojová spolupráca (1), solidarita (1)

Marián Čaučík