Vybrané prednášky

Vybraní prednášajúci

Aktuality

zobraziť viac...

Štúdie a materiály

Elektronická knižnica

10. 2. 2020
Ponuka vypracovaných vzdelávacích materiálov pre učiteľov všetkých typov škôl.
zobraziť viac...

O partnerstve za občianske vzdelávanie

Myšlienka spolupráce mimovládnych organizácií pri poskytovaní občianskeho vzdelávania na Slovensku sa zrodila počas seminára v talianskej Cadenabbii, ktorý zorganizovala Nadácia Konrada Adenauera. Výstupom diskusie medzi účastníkmi seminára bolo aj vytvorenie spoločnej neformálnej skupiny organizácií a inštitúcií, ktoré sa venujú občianskemu vzdelávaniu.

Zhodli sme sa na základnom rámci pre spoluprácu pri poskytovaní občianskeho vzdelávania, ktorý musí vychádzať z týchto štyroch princípov:

  • zákaz indoktrinácie,
  • kritický prístup,
  • adresnosť,
  • rôznorodosť aktérov realizujúcich občianske vzdelávanie.

Pozrite si našu upútavku:

zobraziť viac...