Kontakt
Kolégium Antona Neuwirtha
Námestie padlých hrdinov 7
P. O. Box 51
900 28 Ivanka pri Dunaji
e-mail: Kolégium Antona Neuwirtha
Prednášajúci (2)
Prednášky (1)

Kolégium Antona Neuwirtha

Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu.

Kolégium Antona Neuwirtha je nezávislá vzdelávacia inštitúcia zameraná na výchovu spoločensky angažovaných mladých ľudí v duchu kresťanských hodnôt a kultúrneho odkazu západnej civilizácie. Kolégium Antona Neuwirtha funguje od septembra 2009 v barokovom kaštieli v Ivanke pri Dunaji. Bolo pomenované na počesť Antona Neuwirtha, aktívneho podporovateľa myšlienky tejto ustanovizne i jej neskorších zakladateľov.

Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu.

Kolégium realizuje svoje poslanie organizovaním rôznych vzdelávacích podujatí a prednášok pre študentov vysokých škôl a mladých profesionálov. Vlajkovým programom Kolégia je dvojročný študijno-formačný program internátneho typu pre študentov vysokých škôl.

KAN chce pomôcť mladým ľuďom

  • objaviť bohatstvo západnej civilizácie v textoch veľkých autorov,
  • objaviť a rozvinúť vlastný potenciál pre dobro celej spoločnosti,
  • naučiť sa samostatne a kriticky rozmýšľať,
  • získať širší rozhľad,
  • viesť vecnú a korektnú diskusiu o súčasných problémoch.