Meseznikov_9
Organizácie (1)
Inštitút pre verejné otázky
Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.

Grigorij Mesežnikov

Politológ, prezident Inštitútu pre verejne otázky (IVO), zaoberá sa otázkami demokratizácie, rozvojom občianskej spoločnosti, pôsobením demokratických inštitúcií a straníckou politikou na Slovensku.

Expertíza

 • vnútropolitický vývoj SR
 • politická transformácia
 • parlamentná demokracia
 • systém politických strán
 • politické elity
 • volebný systém

Profesionálna prax

 • prezident, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava, 1999 – súčasnosť
 • programový riaditeľ, Inštitút pre verejné otázky, 1997 – súčasnosť
 • vedecký pracovník, Politologický kabinet SAV, 1993 – 1997
 • odborný pracovník, Univerzita Komenského, Bratislava, 1983 – 1993

Vzdelanie a odborné stáže

 • Moskovská štátna univerzita (MGU), Filozofická fakulta,
  filozofia, sociálnopolitické vedy, 1981
 • študijný kurz Ethnicity and Pluralism in American Politics (USIA and USDA Graduate School), USA, 1994.
 • študijný kurz Study in Democracy for Sentral Europeans (Swedish International Development Authority), Švédsko, Stockholm, 1992.
 • študijný pobyt v National Endowment for Democracy, USA, Washington, 2006
 • študijný pobyt  na Katedre politických vied na Národnej taiwanskej univerzite v Taipei v rámci  výskumného projektu zameraného na demokratizáciu a rozvoj občianskej spoločnosti, 2012

Členstvo v odborných grémiách

 • Slovenské združenie pre politické vedy (tajomník v rokoch 1994 – 1998).
 • Vedecká rada Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, Bratislava (2004 – 2009).
 • Pracovná skupina pre politické vedy pri akreditačnej komisii Ministerstva školstva SR  (2003 – 2006).
 • Redakčné rada časopisov Politologická revue (Praha),   Listy (Praha), Medzinárodné otázky (Bratislava), Central European Political Science Revue (Budapešť).