marek-degro
Organizácie (1)
Nadácia Antona Tunegu
Nadácia Antona Tunegu už vyše dvadsať rokov organizuje na Slovensku školenia, semináre a konferencie na rôzne témy, ktorých spoločnou črtou je budovanie a posilňovanie demokracie v duchu kresťanských a morálnych hodnôt. Len minulý rok sme účastníkom priniesli vyše 20 podujatí na ktorých sa zúčastnilo spolu viac ako 800 ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Značky (7)
demokracia (2), kritické myslenie (1), euroatlantická integrácia (1), občianska spoločnosť (1),  (1), spolupráca (1), zodpovednosť (1)

Marek Degro

Projektový manažér, lektor, moderátor, riaditeľ Nadácie Antona Tunegu, do roku 2015 viedol Kresťanskodemokratickú mládež Slovenska, venuje sa najmä zahraničnopolitickým témam a mládeži.

Vzdelanie

2004 – 2009
Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach,
odbor: Financie, Bankovníctvo, Investície
Titul: Ing.

Pracovné skúsenosti

od 11/2011 Nadácia Antona Tunegu, Šulekova 2, 811 01 Bratislava
Správca nadácie
Riadenie neziskovej organizácie, tvorba strategických plánov, realizácia
školení, tréningových podujatí a medzinárodných konferencií, komunikácia
s partenrskými organizáciami, štátnimi orgánmi, publikovanie článkov, vedenie školení.

10/2010 – 5/2011 Národná rada Slovenskej republiky, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
Asistent poslanca NRSR, výbor pre financie a rozpočet
Zabezpečenie chodu kancelárie poslanca, organizácia stretnutí, príprava
odborných podkladov pre výbor pre financie a rozpočet,

2/2009 – 10/2010 AT&T Slovakia, Letná 45, 040 01, Košice
Procesný inžinier
Zodpovedný za tvorbu a správnosť objednávok, tvorba potrebných
dokumentov, priama komunikácia so systémovými architektmi, virtuálne
porady priamo s americkými kolegami, pôsobenie v medzinárodnom tíme.

7/2007 – 8/2007 US Steel Košice s.r.o., 044 54, Košice
Stážista na oddelení ľudských zdrojov
Letná odborná stáž, práca na Kirkpatrickovom modeli efektívneho oceňovania
nákladov vynaložených na školenia a ROI, analýza porovnania podmienok
zamestnancov v US a SR, práca s PWC Paywell a HR Benchmarking,
záverečná prezentácia projektov pred viceprezidentom pre HR.

Odborné aktivity

5/2011 – 5/2015 Kresťanskodemokratická mládež, Bajkalská 25, 821 01, Bratislava
Predseda organizácie
Vedenie mládežníckej organizácie s celoslovenskou členskou základňou
a Euróskou pôsobnosťou. Tvorba mládežníckej politiky, spolupráca s RMS,
Iuventou, Intendou atď.

3/2007 – 8/2010 IAESTE Slovakia, Letná 9, 040 01, Košice
Projektový koordinátor
Hlavný koordinátor najväčšieho veľtrhu práce pre študentov v Košiciach,
priama komunikácia so zamestnávateľmi, študentmi, dodávateľmi.
Koordinátor letného výmenného programu pre zahraničných študentov.

Ďalšie vzdelávanie

13-15.4.2011 FranklinCovey – 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, Bratislava, /bez certifikátu/

19-21.5.2011 Robert Schuman Institute – Negotiation Training, Budapešť, Maďarsko

29.6-2.7.2011 Robert Schuman Institute – Debating Training, Budapešť, Maďarsko

21.9-25.9.2011 European Youth Forum – Seminár o ineraktívnej komunikácii, Malaga, Španielsko

13.8.-25.8.2013 INEX: Mládežnícky camp na rekonštrukciu velerybej farmy na mládežnícke

stredisko, Laugarás, Island

10. – 11. 2013 Centre for Notrh American Studies: Politické kampane v kontexte USA, Univerzita

Komenského, Bratislava

7.-11.12.2014 Stáž v centrále nadácie Konráda Adenauera, Berlín, Nemecko