Požiadať o prednášku
Informácie o prednáške
Cena:
Dostupnosť:
Počet osôb:
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
Poskytovateľ
INEKO
INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.
Prednášajúci
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Offline
Charakter: Pre školy
Spôsobilosti: Kritické myslenie
Cieľová skupina: Deti a mládež
Časový rozsah: Do 120 minút
Typ školy: GymnáziáStredné odborné školy
Témy: Hodnoty a inštitúcie
Značky

Význam demokracie a EÚ pre kvalitu života

Prednáška ponúka porovnanie kvality demokracie v rôznych štátoch sveta podľa Indexu demokracie Economist Intelligence Unit. Ďalej porovnáva súvislosť medzi kvalitou demokracie, bohatstvom a strednou dĺžkou života v rôznych štátoch. Ukazuje, že najdemokratickejšie štáty sú zároveň najbohatšie a ľudia v nich žijú najdlhšie. Prednáška ponúka prehľad faktorov, od ktorých závisí kvalita demokracie a vysvetľuje ako a prečo tieto faktory ovplyvňujú kvalitu života. Súčasťou je vysvetlenie teórie železného zákona oligarchie, významu inštitúcií a demokratických hodnôt.

Prednáška tiež predstavuje správu inštitútu INEKO o stave a vývoji demokracie na Slovensku s názvom Demokraciu na Slovensku ohrozuje populizmus a korupcia. Štúdia dokumentuje vysokú nespokojnosť ľudí s kvalitou demokracie na Slovensku ako aj jej zhoršovanie v posledných rokoch. Ukazuje tiež, že veľká časť najviac frustrovaných ľudí je náchylná vzdať sa demokracie, vystúpiť z EÚ a podporiť aj extrémistické sily. Ide pritom najmä o ľudí, ktorí si najmenej uvedomujú súvis medzi kvalitou demokracie a kvalitou života. Paradoxne, viacerí považujú za slabosť demokracie to, že dochádza k zneužívaniu moci a vláda nerieši problémy ľudí. Výzvou je presvedčiť ich, že na vine nie je demokracia, ale naopak, že sme na ceste k demokracii ešte nepokročili dostatočne ďaleko.

Diskusia o význame demokracie a európskej integrácie pre kvalitu života by sa nemala vyhýbať, naopak, mala by zahŕňať a byť cielená na ľudí, ktorí sympatizujú s extrémistickými a populistickými stranami a osobitne na mladých. Je znepokojujúce, že práve medzi najmladšími voličmi získavajú extrémisti najvyššiu podporu. Podľa názoru INEKO je vo verejnom záujme rozvíjať kritické myslenie a vysvetľovať, že fungujúca demokracia je základným predpokladom rastu kvality života všetkých občanov. Najlepšie totiž chráni ľudí pred zneužívaním moci, čím poskytuje priestor pre využitie ich potenciálu. Fungujúca demokracia súčasne vytvára podmienky na slobodnú diskusiu, čím umožňuje hľadať čo najlepšie riešenia spoločenských problémov.

Stretnutie so študentmi sa môže uskutočniť formou prednášky pre viacerých študentov, prípadne formou diskusie s užšou skupinou vybraných študentov.

Prednášok sa zúčastňuje Peter Goliaš a striedavo aj Ján Kovalčík (INEKO), Jozef Hajko (Podnikateľská aliancia Slovenska), Zuzana Hlávková (Transparency International Slovensko) a Michal Piško (Transparency International Slovensko).

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na POŽIADAŤ O PREDNÁŠKU alebo napíšte na golias@ineko.sk.

Stiahnuť prezentáciu z prednášky (vo formáte .pptx)

Viac informácií o prednáške (ineko.sk)

Spätná väzba od 36 učiteľov:

Spätná väzba od 263 študentov:

Zoznam navštívených škôl

 • 11.12.2019: Gymnázium Matky Alexie, Bratislava
 • 24.10.2019: Workshop pre učiteľov, Bratislava
 • 22.10.2019: SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava
 • 17.09.2019: Gymnázium v Považskej Bystrici, Školská 8
 • 15.3.2019: Gymnázium Poštová 9, Košice
 • 15.3.2019: Gymnázium Alejová 1, Košice
 • 13.3.2019: Gymnázium Terézie Vansovej, Stará Ľubovňa (2 prednášky)
 • 14.3.2019: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce (2 prednášky)
 • 12.12.2018: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice
 • 12.12.2018: Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice
 • 11.12.2018: Gymnázium sv. Moniky, Prešov
 • 11.12.2018: Gymnázium sv. Jána Bosca, Bardejov
 • 23.10.2018: Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov
 • 19.09.2018: Stredná priemyselná škola, SNP 413/8, Myjava
 • 17.09.2018: Stredná odborná škola technická, Dukelských hrdinov 2, Lučenec
 • 10.09.2018: Stredná zdravotnícka škola, Sládkovičova, Prešov
 • 21.06.2018: Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš (2 prednášky)
 • 11.06.2018: Gymnázium, Ulica 1. mája, Malacky
 • 06.06.2018: SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava (2 prednášky)
 • 29.05.2018: Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa Bratislava
 • 04.05.2018: SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, Bratislava
 • 27.03.2018: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
 • 16.03.2018: SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava
 • 14.03.2018: Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava
 • 13.03.2018: Stredná zdravotnícka škola, Nitra
 • 28.02.2018: Gymnázium Žilina, Hlinská 29
 • 27.02.2018: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný Kubín
 • 23.02.2018: Technická akadémia, Spišská Nová Ves
 • 21.02.2018: SPŠ Stavebná, Nitra
 • 29.01.2018: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova, Bratislava
 • 24.11.2017: Evanjelické kolegiálne gymnázium, Prešov (2 prednášky)
 • 20.11.2017: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Prešov (2 prednášky)
 • 16.11.2017: Gymnázium A. Vrábla, Levice
 • 23.10.2017: Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina
 • 18.10.2017: Katolícka univerzita Ružomberok (prednáška pre učiteľov občianskej náuky a dejepisu na stredných školách)
 • 09.10.2017: Stredná odborná škola služieb, Levice
 • 05.10.2017: Fakulta managementu UK, Bratislava
 • 03.10.2017: Gymnázium Pavla Horova, Michalovce
 • 28.09.2017: Obchodná akadémia, Považská Bystrica
 • 25.09.2017: Obchodná akadémia, Hlohovec
 • 09.06.2017: Obchodná akadémia Trnava
 • 08.06.2017: Gymnázium, Pezinok
 • 06.06.2017: Spojená škola, Modrý Kameň (SOŠ obchodu a služieb a Obchodná akadémia)
 • 30.05.2017: Gymnázium Ivana Horvátha, Bratislava

Fotky z prednášok:

22.10.2019: SOŠ GaHS, Farského 9, Bratislava

21.06.2018: Gymnázium M.M. Hodžu, Liptovský Mikuláš (2 prednášky)

11.06.2018: Gymnázium, Ulica 1. mája, Malacky

06.06.2018: SPŠ dopravná, Študentská 23, Trnava (2 prednášky)

29.05.2018: Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa Bratislava