Požiadať o prednášku
Informácie o prednáške
Cena:
Dostupnosť:
Počet osôb:
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
Poskytovateľ
Inštitút pre verejné otázky
Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.
Prednášajúci
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Offline
Charakter: Pre školy
Témy: Aktívne občianstvoEurópska integráciaHodnoty a inštitúcie
Cieľová skupina: Deti a mládež
Časový rozsah: Do 45 minutDo 120 minútCeloročné
Spôsobilosti: Občianska angažovanosť
Typ školy: Gymnáziá

Občianska spoločnosť a demokracia na Slovensku: skúsenosti a výzvy

Stav občianskej spoločnosti je jedným z kľúčových predpokladov rozvoja demokracie. Tak ako celkový sociálny a ekonomický rozvoj  je úspešnejší v krajinách, ktoré sa vyznačujú vyššou mierou občianskych aktivít, hlbšou zakorenenosťou občianskej kultúry a bezprostrednejším zapojením obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných, tak aj v procese prechodu od diktatúry k demokracii oveľa úspešnejšie sú krajiny, v ktorých občianska spoločnosť má hlbšie tradície, kde občania majú záujem a návyky organizovania sa do rôznych iniciatív, kde je vyššia úroveň dôvery pre aktivity občanov a mimovládne organizácie.

Štruktúra prednášky

 1. Čo je občianska spoločnosť (pojem a realita)?
 2. Aká je väzba medzi občianskou spoločnosťou a štátom (silný/slabý štát vs. silná/slabá občianska spoločnosť)?
 3. Aká je väzba medzi občianskou spoločnosťou a demokraciou?
 4. Ako súvisí občianska spoločnosť s európskou integráciou?
 5. Ako stav občianskej spoločnosti ovplyvňoval demokratizáciu a reformy v krajinách strednej Európy?
 6. Ako sa tvorí základný rámec vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku (politický, legislatívny, ekonomický)?
 7. Kto sú aktéri občianskej spoločnosti v SR (fakty, štatistické údaje, prípady).
 8. Čím sú zaujímavé skúsenosti z vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku v rokoch 1989 – 2019.
 9. Existuje hodnotový rámec občianskej spoločnosti?

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na POŽIADAŤ O PREDNÁŠKU alebo napíšte na meseznikov@gmail.com.

Zoznam navštívených škôl

 • 11.12.2019: Súkromná SOŠ, Trenčín
 • 14.11.2019: Gymnázium V. Mihálika, Sereď