Požiadať o prednášku
Informácie o prednáške
Cena:
Dostupnosť:
Počet osôb:
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
Poskytovateľ
Nadácia Antona Tunegu
Nadácia Antona Tunegu už vyše dvadsať rokov organizuje na Slovensku školenia, semináre a konferencie na rôzne témy, ktorých spoločnou črtou je budovanie a posilňovanie demokracie v duchu kresťanských a morálnych hodnôt. Len minulý rok sme účastníkom priniesli vyše 20 podujatí na ktorých sa zúčastnilo spolu viac ako 800 ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Prednášajúci
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Offline
Charakter: Pre školy
Spôsobilosti: Kritické myslenieUčiteľské zručnosti
Témy: Aktívne občianstvoEurópska integrácia
Cieľová skupina: Deti a mládežPedagógovia
Časový rozsah: Do 120 minút
Typ školy: GymnáziáStredné odborné školy

#MYSMEEÚ

Ponúkame Vám 90 minútový interaktívny formát diskusie pre študentov stredných škôl, s názvom #MYSMEEÚ. Diskusiu organizuje Nadácia Antona Tunegu s podporou Nadácie Konráda Adenauera a Ministerstvom zahraničných vecí SR. Formát sme už úspešne realizovali na stredných školách po celom Slovensku.

Cieľom diskusie je vytvoriť pre študentov dostatočný priestor pre interaktívnu a neformálnu výmenu názorov o tom, čo pre nich znamená Európska únia, ako vnímajú jej pozitívne aj negatívne stránky a čo od nej očakávajú. Diskusia bude vedená moderátorom a prostredníctvom neformálnych metód vzdelávania chceme účastníkov naviesť ku kritickému premýšľaniu o spoločnosti v ktorej žijú.

Diskusia je limitovaná počtom 30 študentov.

 

Diskusia pre pedagógov o vzdelávaní o EÚ

V druhej časti bude prebiehať diskusia určená pre učiteľov o skúsenostiach vo vzdelávacom procese s témou EÚ a najčastejších predsudkoch študentov o EÚ. Na diskusii

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na POŽIADAŤ O PREDNÁŠKU alebo napíšte na marek.degro@tunega.sk.