Požiadať o prednášku
Informácie o prednáške
Cena: bezplatne
Dostupnosť: celoročne
Počet osôb: max jedna trieda; prednáška sa dá upraviť pre väčšiu skupinu za cenu straty niektorých interaktívnych prvkov
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
neznáme
Poskytovateľ
Kolégium Antona Neuwirtha
Poslaním Kolégia Antona Neuwirtha je formovať mysle a charaktery mladých ľudí systematickým vzdelávaním o kresťanskom kultúrnom dedičstve a jeho vplyve na západnú civilizáciu.
Prednášajúci
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Offline
Cieľová skupina: Deti a mládež
Časový rozsah: Do 120 minút
Typ školy: GymnáziáStredné odborné školy

4S Demokracie

Sloboda – Spravodlivosť – Solidarita – Subsidiarita

Cieľ prednášky: inšpirovať zamyslenie sa nad hodnotovými koreňmi demokratickej spoločnosti, konkrétne nad hodnotami slobody, spravodlivosti, solidarity a subsidiarity.

Metóda : interaktívna prednáška s prvkami moderovanej diskusie a aktivitami v menších
skupinách

Cieľová skupina: max jedna trieda; prednáška sa dá upraviť pre väčšiu skupinu za cenu straty
niektorých interaktívnych prvkov

Prednášajúci : Martin Luterán alebo Miroslava Duranková alebo Michal Čop

Základné body:
Sloboda : aký je vzťah slobody a zákona? Je zákon obmedzením slobody alebo jej umožnením?
Rastie sloboda každou novou voľbou alebo je sloboda možnosť vybrať si dobre?
Spravodlivosť : ako viem, či je niečo spravodlivé alebo nie? Ako sa prejavuje spravodlivosť vo
vzťahu medzi občanmi navzájom a občanmi a štátom?
Solidarita : čo nás spája? Môže existovať politická spoločnosť bez vzájomných sympatií,
náklonností? Je politická spoločnosť arénou presadzovania individuálnych záujmov alebo
priestorom hľadania spoločného dobra?
Subsidiarita : kto má o čom rozhodovať? Existujú otázky, o ktorých demokratický štát
rozhodovať nesmie? Aký má byť vzťah medzi jednotlivcom, jeho rodinou, komunitou a štátom?

Spojené s interaktívnou aktivitou, ktorá prepája jednotlivé témy a otvára intenzívnu diskusiu.
Zakončené reflexiou či sú tieto 4 základné demokratické hodnoty prítomné v našom myslení a
rozhodovaní?

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na POŽIADAŤ O PREDNÁŠKU alebo napíšte na mirka.durankova@gmail.com.

 

Zoznam navštívených škôl

  • 12.11.2019: Gymnázium, Považská Bystrica