Požiadať o prednášku
Informácie o prednáške
Cena: bezplatne
Dostupnosť: celoročne
Počet osôb: do 20 (diskusia, tímové úlohy), resp. 20 až 100 (prednáška s prezentáciou ukážok a prvkami workshopu)
Počet doterajších realizácií: 25
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
dataprojektor + ozvučenie miestnosti (súčasťou prednášky sú aj ukážky virálnych videí a deepfake)
Poskytovateľ
Prednášajúci
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Offline
Charakter: Pre školyMimoškolské
Spôsobilosti: Kritické mysleniePráca s informačnými zdrojmi
Cieľová skupina: Deti a mládežDospelíPedagógovia
Časový rozsah: Do 120 minút
Typ školy: GymnáziáStredné odborné školy
Témy: Hodnoty a inštitúcie

Dezinformácie, hoaxy a konšpiračné teórie na internete a sociálnych sieťach

Aká je aktuálna situácia so šírením dezinformácií, hoaxov a propagandy na našom internete a sociálnych sieťach? Ktoré extrémistické skupiny sú v našom informačnom priestore najaktívnejšie, aké sú ich silné a slabé stránky? Aké nástroje na obranu našich digitálnych hraníc sú dostupné v Slovenskej republike, aká je v tejto oblasti úloha vzdelávacieho systému a každého jednotlivca?

Aká je aktuálna situácia so šírením dezinformácií, hoaxov a propagandy na našom internete a sociálnych sieťach? Ktoré extrémistické skupiny sú v našom informačnom priestore najaktívnejšie, aké sú ich silné a slabé stránky? Aké nástroje na obranu našich digitálnych hraníc sú dostupné v Slovenskej republike, aká je v tejto oblasti úloha vzdelávacieho systému a každého jednotlivca?

Prezentáciu s prvkami workshopu vedie Juraj Smatana, stredoškolský učiteľ a občiansky aktivista, ktorý sa venuje odhaľovaniu dezinformácií, hoaxov a propagandy na internete.

Prednášku je možné objednať si aj v metodickej forme, určenej pre učiteľov dejepisu, jazyka a literatúry, náuky o spoločnosti, mediálnej výchovy alebo informatiky.

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na POŽIADAŤ O PREDNÁŠKU alebo napíšte na smatana@gmail.com.