Požiadať o prednášku
Informácie o prednáške
Cena:
Dostupnosť:
Počet osôb:
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
Poskytovateľ
Nadácia Antona Tunegu
Nadácia Antona Tunegu už vyše dvadsať rokov organizuje na Slovensku školenia, semináre a konferencie na rôzne témy, ktorých spoločnou črtou je budovanie a posilňovanie demokracie v duchu kresťanských a morálnych hodnôt. Len minulý rok sme účastníkom priniesli vyše 20 podujatí na ktorých sa zúčastnilo spolu viac ako 800 ľudí zo všetkých kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Prednášajúci
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Offline

Slobodovo

Slobodovo je interaktívna, moderovaná „role-play“ hra pre žiakov 9. ročníkov základných škôl a študentov stredných škôl. Vhodná ako doplnok hodín dejepisu alebo občianskej náuky (náuky o spoločnosti.) Aktivita je zameraná na rozvoj sociálnych zručností, tímovej spolupráce, argumentačných a prezentačných zručnosti.

Dej hry je situovaný do obdobia prvej Československej republiky v rokoch 1929 – 1931. Odohráva sa vo vymyslenom mestečku Slobodovo na Slovensku. Študenti sú náhodným výberom rozdelení do štyroch rolí (obyvatelia mestečka): politici, továrnici, robotníci a remeselníci. Každá z týchto skupín má definované vlastné záujmy, priority, ale aj zodpovednosť a úlohy v spoločnosti.

Celá hra má tri kolá, v ktorých je úlohou jednotlivých skupín dohodnúť sa a vybrať si z pripraveného scenára možnosť ako budú čeliť nastupujúcej ekonomickej kríze. Účastníci musia v skupinách prijímať záväzné rozhodnutia s celospoločenským dopadom a čeliť ich dôsledkom v jednotlivých kolách hry.

Cieľom aktivity je dokázať spoločne prekonať krízu a naučiť sa spolupracovať medzi jednotlivými rozdielnymi skupinami obyvateľstva. Hra však môže skončiť aj opačne…

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na POŽIADAŤ O PREDNÁŠKU alebo napíšte na marek.degro@gmail.com.

Zoznam navštívených škôl

  • 13.12.2019 Evanjelické lýceum, Bratislava
  • 11.12.2019 Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským, Bratislava
  • 6 ZŠ v Trnave
  • Gymnázium, Trnava
  • 24.10.2019: Gymnázium, Považská Bystrica