Požiadať o prednášku
Informácie o prednáške
Cena:
Dostupnosť:
Počet osôb:
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
Poskytovateľ
INEKO
INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.
Prednášajúci
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Offline
Charakter: Pre školyMimoškolské
Spôsobilosti: Kritické myslenieObčianska angažovanosť
Cieľová skupina: Deti a mládežDospelíPedagógovia
Časový rozsah: Do 120 minútCeloročné
Typ školy: GymnáziáStredné odborné školy
Témy: Hodnoty a inštitúcie

Čo je populizmus a prečo je škodlivý

Prednáška spočíva vo výbere niekoľkých opatrení/výrokov/návrhov z minulosti v SR a v diskusii so študentmi o tom, či ide o populizmus a ak áno, prečo. Cieľom je naviesť študentov na to, podľa akých znakov majú rozoznávať populistické sľuby/opatrenia.

V diskusii používame najmä tieto príklady:

  • Diaľnica do Košíc do roku 2010
  • Najdrahšia diaľnica je tá nepostavená
  • Trinásty dôchodok, stropy na dôchodkový vek
  • Vlaky/autobusy zadarmo pre študentov a dôchodcov
  • Miliardy eur ročne na výstavbu diaľnic, železníc a nájomných bytov
  • Priama demokracia namiesto zastupiteľskej

Príčinami populizmu môže byť, že ide o nereálne, finančne náročné, neefektívne, nepodložené či škodlivé návrhy/opatrenia. Často sú potrebné odborné argumenty pre vysvetlenie, prečo ide o populizmus. V závislosti od miery škodlivosti sa dá hovoriť o ťažkom a ľahkom populizme.

Záverom je INEKO definícia populizmu: populárne a súčasne nereálne alebo škodlivé sľuby/opatrenia. Kľúčové je, aby do verejnej debaty zasahovala odborná autorita, ktorá dokáže vysvetliť, prečo sú niektoré sľuby nereálne alebo škodlivé. Môže isť o mimovládne organizácie, expertov, odborné verejné inštitúcie, politickú opozíciu. Rovnako dôležite sú slobodné médiá, aby ľudia dostali potrebné argumenty a tiež vzdelávanie obyvateľstva, aby ľudia vedeli kriticky myslieť, sledovať a rozumieť aj odbornejším argumentom vo verejnej debate.

Populizmus je hrozbou pre demokraciu, pretože nerieši problémy, pomáha udržiavať a koncentrovať moc v rukách nedemokratických lídrov a môže viesť k frustrácii obyvateľstva so sklonom podporovať aj extrémne riešenia. Príkladom, že populizmus môže viesť až k zlyhaniu štátov so zásadným zhoršením kvality života väčšiny obyvateľov, sú Grécko a Venezuela. Prednáška zahŕňa diskusiu o príčinách aj dôsledkoch ich zlyhania.

V prípade záujmu o prednášku, prosím, kliknite na POŽIADAŤ O PREDNÁŠKU alebo napíšte na golias@ineko.sk