Požiadať o prednášku
Informácie o prednáške
Cena:
Dostupnosť:
Počet osôb:
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
Poskytovateľ
INEKO
INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.
Zaradenie prednášky
Charakter: Pre školyMimoškolské
Spôsobilosti: Kritické myslenie
Cieľová skupina: Deti a mládežDospelíPedagógovia
Časový rozsah: Do 45 minut
Dostupnosť: Online
Typ školy: GymnáziáStredné odborné školy
Témy: Hodnoty a inštitúcie

Kto chráni demokraciu?

V nasledovnom rohovore sa Peter Goliaš, riaditeľ INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) a Michal Piško, projektový koordinátor Transparency International Slovensko venujú významu nezávislých a odborných verejných inštitúcií.

V prvej časti prednášky sa dozviete odpovede napríklad na otázky:

  • Od koho majú byť nezávislé inštitúcie, ktoré chránia demokraciu?
  • Aká je úloha prokuratúry a ako to vyzerá, keď nefunguje správne?
  • Kedy zneužívanie moci a korupcia môže viesť až k stratám na životoch?
Kto chráni demokraciu? Časť 1/2 (máj 2020)

V druhej časti prednášky sa okrem iného dozviete:

  • Koľko približne ročne stojí korupcia na Slovensku?
  • Čo je kľúčové pre nezávislosť inštitúcií?
  • Ktorá verejná kontrolná inštitúcia je podľa diskutujúcich najviac nezávislá?
Kto chráni demokraciu? Časť 2/2 (máj 2020)