Požiadať o prednášku
Informácie o prednáške
Cena: bezplatné
Dostupnosť: online video
Počet osôb: bez obmedzenia
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
internet
Poskytovateľ
Inštitút pre verejné otázky
Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.
INEKO
INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Online
Charakter: Pre školyMimoškolské
Spôsobilosti: Kritické mysleniePráca s informačnými zdrojmi
Témy: Aktívne občianstvoDejiny
Cieľová skupina: Deti a mládežDospelíPedagógovia
Typ školy: Základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Časový rozsah: Do 45 minut

Riziká populizmu

Rozhovor na tému Riziká populizmu sa venuje téme populizmu, jeho prejavom a rizikám a ponúka niektoré príklady zo slovenskej politiky.


Zhovárajú sa Peter Goliaš, riaditeľ INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) a Grigorij Mesežnikov, politológ a prezident IVO (Inštitút pre verejné otázky).

Je rozdelený do dvoch častí.

Peter Goliaš a Grigorij Mesežnikov o rizikách populizmu – časť 1/2 (apríl 2020)
Peter Goliaš a Grigorij Mesežnikov o rizikách populizmu – časť 2/2 (apríl 2020)

Poznámky k rozhovoru nájdete v tomto PDF-dokumente.