Mimovládne organizácie: nezabúdajme na Deň boja za slobodu a demokraciu!

V uplynulých dňoch vznikla Skupina mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti občianskeho vzdelávania. Vytvorili ju Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Centrum pre európsku politiku (CEP), Inštitút pre verejné otázky (IVO), Občianske združenie Nenápadní hrdinovia, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA), n.o., Kolégium Antona Neuwirtha (KAN), eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Táto skupina považuje za potrebné, aby si slovenská verejnosť v predvečer štátneho sviatku SR, Dňa boja za slobodu a demokraciu, pripomenula udalosti spojené so 17. novembrom 1989.

Pred 28 rokmi občania Československa manifestačnou podporou Študentského hnutia, Občianskeho fóra a hnutia Verejnosť proti násiliu obnovili v krajine demokraciu a slobodu. Pád komunistického režimu približovali mnohí statoční ľudia – disidenti, signatári Charty 77, bojovníci za náboženskú slobodu, účastníci Sviečkovej manifestácie, environmentálni aktivisti. Vďaka ich odvahe dnes žijeme v slobodnej spoločnosti. Napriek tomu zo sociologických prieskumov vieme o nostalgii za obdobím neslobody. Táto nostalgia vedie k ospravedlneniu resp. faktickej podpore totalitných režimov potierajúcich základné ľudské práva. Zdá sa, že mnohí ľudia už zabudli na atmosféru strachu, prenasledovanie nevinných, zatvorené hranice.

Skupina mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti občianskeho vzdelávania v záujme ďalšieho rozvoja a upevňovania slobody a demokracie vyzýva ústavných činiteľov, politikov, médiá, cirkevné spoločenstvá a učiteľov, aby sa v týchto dňoch jasným a zrozumiteľným spôsobom vyjadrili o význame 17. novembra 1989 pre osud našej vlasti. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že kvalitné občianske vzdelávanie je efektívnym nástrojom formovania kladného vzťahu k hodnotám slobody a demokracie, občianskej angažovanosti v duchu ľudských práv a právneho štátu, odporu voči všetkým formám totality.

V mene skupiny MVO:

František Neupauer (OZ Nenápadní hrdinovia)
Grigorij Mesežnikov (IVO)

9. 11. 2017