70. výročie februára 1948: stanovisko skupiny mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti občianskeho vzdelávania

V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie uchopenia moci Komunistickou stranou Československa. Tento politický prevrat zmaril snahy o obnovenie demokracie po porážke fašizmu a tragickým spôsobom ovplyvnil dejiny Čechov a Slovákov v druhej polovici 20. storočia. Totalitná diktatúra, fakticky nastolená vonkajšou silou (ZSSR) za podpory domácich kolaborantov a masívnej propagandy, uvrhla krajinu do masových represií (vykonštruované súdne procesy, dlhoročné väzenia, popravy), do politickej a náboženskej neslobody, potláčania ľudských práv a zaostávania za demokratickým svetom. Pokus po 20 rokoch od prevzatia moci komunistickou stranou uvoľniť železné zovretie totality bol v auguste 1968 kruto potlačený tou istou veľmocou, ktorá sa podieľala na nastolení diktatúry.

Spomínajúc na početné obete komunistickej totality, členovia skupiny mimovládnych organizácií – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Centrum pre európsku politiku (CEP), Inštitút pre verejné otázky (IVO), Občianske združenie Nenápadní hrdinovia, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA), n.o., Kolégium Antona Neuwirtha (KAN) a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí –apelujú na slovenských občanov, aby sa neprestávali zaujímať o nedávnu minulosť, aby hľadali poučenie v minulosti a starali sa o demokratické hodnoty a inštitúcie. Vyzývajú tiež učiteľov dejepisu a občianskej náuky, aby na svojich hodinách venovali pozornosť historickým okolnostiam vzniku a dôsledkom pôsobenia komunistického režimu. Učiteľom na základných a stredných školách ponúkame podporu v podobe vzdelávacích programov či prednášok, ktoré pomôžu upriamiť pozornosť žiakov na tragické stránky našich dejín a poučenia z nich vyplývajúce (ponuka sa dá nájsť na www.obcianskevzdelavanie.sk).

Chráňme demokraciu a slobodu pred ich nepriateľmi. Poznanie minulosti a státisíce obetí komunistického režimu v našej krajine nás zaväzujú k jasnému postoju: „Už nikdy viac nijaký „víťazný február“ antidemokratických síl a ich vonkajších ochrancov.“

V mene skupiny MVO:

Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky
František Neupauer, OZ Nenápadní hrdinova

22.2.2018