Vyhlásenie k udalostiam z 20. a 21. augusta 1968

V noci z 20. na 21. augusta 1968 vstúpili vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy na územie svojho spojenca Československa. Urobili tak bez vedomia najvyšších ústavných činiteľov, na pozvanie individuálnych funkcionárov Komunistickej strany Československa. Toto pozvanie nikdy neprerokoval a neodsúhlasil žiadny oficiálny orgán štátu ani KSČ. Bola to jediná naozajstná vojenská akcia Varšavskej zmluvy počas jej trvania – a bola vedená proti členskej krajine tejto organizácie. Znamenala pošliapanie štátnej suverenity Československa, zobrala nádej a utlmila angažovanosť veľkej časti spoločnosti. Tanky a zbrane „spriatelených“ vojsk spôsobili násilnú smrť viac ako stovke občanov Československa. Vojská ZSSR zostali na našom území ešte viac ako 20 rokov a po celý ten čas nám pripomínali našu obmedzenú štátnu zvrchovanosť.

Hoci od okupácie uplynulo už 50 rokov, musíme si ju aj dnes pripomínať. Veď prezident Ruskej federácie aj v súčasnosti vyhlasuje, že rozpad ZSSR a jeho impéria bol strategickou chybou ruskej politiky a zároveň vykonáva reálne kroky pre návrat pred rok 1991. Ruské vojská sú dnes na Kryme, na východe Ukrajiny, na severe Gruzínska, neradostná situácia je v moldavskom Podnestersku. Vojenské cvičenia v blízkosti západných hraníc Ruska tiež pripomínajú udalosti roku 1968. Dnes je však Slovensko súčasťou EÚ a NATO. V členských krajinách týchto zoskupení sú vlády, ktoré si ctia demokraciu a rešpektujú suverenitu svojich spojencov. Zároveň sú však pripravené splniť si svoju spojeneckú povinnosť, ktorou je vojenská pomoc v prípade napadnutia iným štátom. V tom je veľký rozdiel oproti augustu ´68, kedy Československo vojensky napadli jeho vlastní spojenci. Žiaľ, prieskumy verejnej mienky, ale najmä výroky a skutky niektorých politikov ukazujú, že nie všetci tomu rozumejú. Dokonca ani tí, ktorí by z titulu svojej ústavnej funkcie mali rozumieť najlepšie.

Ako skupina organizácií zameraných na občianske vzdelávanie považujeme za dôležité, aby žiaci na základných a stredných školách, vysokoškolskí študenti i dospelá populácia vrátane ústavných činiteľov dostali príležitosť:

– Pochopiť, o čo v Československu v roku 1968 išlo a prečo mal tento spoločenský pohyb masovú podporu obyvateľstva;
– Spoznať fakty o živote na Slovensku v období tzv. reálneho socializmu a porovnať ich s faktami o živote na Slovensku dnes;
– Porozumieť pojmu štátna suverenita a jeho významu pre život spoločnosti;
– Porozumieť pojmu kolektívna bezpečnosť a odlíšiť jej poňatie a praktickú realizáciu v podmienkach Varšavskej zmluvy a NATO,
– Analyzovať vyjadrenia a skutky ústavných predstaviteľov Slovenskej republiky v súčasnosti, ich dopad na medzinárodnopolitické postavenie nášho štátu a spoznať možnosti občianskej reakcie na reči a skutky politikov.

Učiteľom všetkých typov škôl, občianskym aktivistom, ktorí by chceli zorganizovať vzdelávacie podujatie vo svojom meste, ale aj inštitúciám štátu ponúka naša skupina svoje odborné kapacity a vypracované vzdelávacie materiály. Našu ponuku nájdete na webovej stránke www.obcianskevzdelavanie.sk.

Sme vďační učiteľom, ktorí sa so svojimi žiakmi venujú dramatickým udalostiam roku 1968 a ich dôsledkom. Povzbudzujeme všetkých, aby pri vyučovaní kládli dostatočný dôraz na vysvetľovanie dejín druhej polovice 20. storočia, ktoré formovali náš dnešok.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Centrum pre európsku politiku (CEP), Inštitút pre verejné otázky (IVO), Občianske združenie Nenápadní hrdinovia, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA), n.o., Kolégium Antona Neuwirtha (KAN) a eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí