Štúdie a materiály pre učiteľov

Elektronická knižnica

10. 2. 2020
Ponuka vypracovaných vzdelávacích materiálov pre učiteľov všetkých typov škôl.

Kvalita demokracie sa v našom regióne zhoršuje

15. 1. 2019
Slovensko zaznamenalo najvýraznejší medziročný prepad v kvalite demokracie z krajín V4.

Až polovica Slovákov verí konšpiráciám – GLOBSEC Trends 2018

1. 10. 2018
Podľa analýzy GLOBSEC Trends z roku 2018 Slováci z krajín V4 najviac veria konšpiračným teóriám. Až 39% Slovákov verí, že za teroristickými útokmi v roku 2001 bola vláda USA, viac ako polovica respondentov (53%) si myslí, že Židia majú veľkú moc a tajne ovládajú vlády vo svete. Z prieskumov vyplýva, že po 14 rokoch v EÚ a NATO, polovica Slovákov, Čechov …

Aké faktory súvisia s postojmi stredoškolákov zisťovala Štátna školská inšpekcia

2. 2. 2018
Prieskum zistil slabú úroveň znalostí študentov z oblasti histórie a občianskej náuky, avšak neexistuje spojitosť lepších vedomostí s vyššou mierou tolerancie. Do prieskumu bolo zapojených 3625 študentov z 95 škôl. Študenti gymnázií majú viac hodín histórie, občianskej výchovy, lepšie vedomosti a patria medzi tolerantnejších. Na druhej strane, študenti technických stredných škôl majú lepšie vedomosti, ale …

Hodnotenie kvality demokracie vo svete podľa Economist Intelligence Unit

31. 1. 2018
Len 4,5 % ľudí na Zemi žije v “plnej” demokracii, my medzi nich nepatríme. Spolu s našimi susedmi z V4 (a po nástupe Trumpa už aj s USA) nás Economist Intelligence Unit radí medzi “narušené” demokracie, v ktorých žije takmer 45 % obyvateľov planéty. Takmer 17 % ľudí žije v hybridných demokraticko-autoritatívnych režimoch a až 34 % v čisto autoritatívnych režimoch.