Vyhlásenia

Tlačová správa: Hovorme o demokracii

11. 5. 2020
Tlačová správa k zverejneniu video-rozhovorov a prednášok pre učiteľov, žiakov a verejnosť.

Vzdelaní a politicky zorientovaní mladí ľudia dokážu prevziať štafetu študentov z roku 1989

15. 11. 2019
Vyhlásenie k 30. výročiu Nežnej revolúcie Mimovládne organizácie spojené v Partnerstve za občianske vzdelávanie považujú udalosti novembra 1989 za najvýznamnejší medzník moderných dejín našej krajiny. Odvážni a nadšení ľudia využili svoje sily a múdrosť na to, aby sa vo vtedajšom Československu  odstránil represívny totalitný režim, zavládla sloboda a demokracia. Hrdinami tých dní sa stali nielen výnimoční jednotlivci, ale aj …

Tlačová správa: Demokracia prežije len tam, kde sú uvedomelí občania

24. 10. 2019
Mimovládne organizácie požadujú systémové riešenia pre skvalitnenie občianskeho vzdelávania na Slovensku Bratislava, 24. októbra 2019 – Slovensko aj svet čelí rizikám úpadku kvality demokracie, nárastu populizmu, sociálnej a nacionálnej demagógie ako aj šíreniu lživých tvrdení v médiách. Jedným z prostriedkov obrany demokracie je kvalitnejšie občianske vzdelávanie, lebo demokracia prežije len tam, kde sú uvedomelí občania. Skupina mimovládnych organizácií …

Ako ďalej s občianskym vzdelávaním na Slovensku

24. 10. 2019
I.      O Partnerstve za občianske vzdelávanie Skupina mimovládnych organizácií združených v Partnerstve za občianske vzdelávanie[1] tvorená Centrom pre európsku politiku (CEP), eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Inštitútom pre verejné otázky (IVO), Kolégiom Antona Neuwirtha (KAN), o.z. Nenápadní hrdinovia, Nadáciou Antona Tunegu (NAT) a Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú …

Výzva Partnerstva za občianske vzdelávanie k európskym voľbám: Odovzdajme hlasy proeurópskym demokratickým politikom

22. 5. 2019
25. mája 2019 sa na Slovensku budú konať voľby do Európskeho parlamentu. Ako občania Slovenskej republiky budeme mať jedinečnú príležitosť delegovať svojich zástupcov do jednej z najvýznamnejších inštitúcií Európskej únie.

Vyhlásenie k 31. výročiu Sviečkovej manifestácie

26. 3. 2019
Dňa 25. marca si pripomíname výročie Sviečkovej manifestácie, ktorej sa v Bratislave zúčastnilo viac ako 2000 prevažne veriacich ľudí, aby protestovali proti zločinom a neslobode totalitného komunistického režimu vo vtedajšom  Československu. Iniciátorom manifestácie bol bývalý hokejista a podpredseda Svetového kongresu Slovákov Marián Šťastný, ktorý chcel v slobodnom svete protestovať “proti zákerným vraždám veriacich.” Pred očami mal predovšetkým brutálnu a dodnes …

Vyhlásenie k 100. výročiu vzniku ČSR

28. 10. 2018
V druhej polovici októbra 1918 sa odohrala séria udalostí, ktorých výsledkom bol zánik Rakúsko-Uhorska a vznik Československa: 10. odovzdal T.G. Masaryk vláde USA tzv. Washingtonskú deklaráciu, v ktorej oznamuje vôľu ľudu v českých krajinách a na Slovensku vytvoriť demokratický československý štát. V bezprostrednej reakcii na túto Deklaráciu prezident USA Wilson spresnil jeden z bodov svojho politického programu pre povojnový svet a rakúsko-uhorskému cisárovi …

Vyhlásenie k udalostiam z 20. a 21. augusta 1968

20. 8. 2018
V noci z 20. na 21. augusta 1968 vstúpili vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy na územie svojho spojenca Československa. Urobili tak bez vedomia najvyšších ústavných činiteľov, na pozvanie individuálnych funkcionárov Komunistickej strany Československa. Toto pozvanie nikdy neprerokoval a neodsúhlasil žiadny oficiálny orgán štátu ani KSČ. Bola to jediná naozajstná vojenská akcia Varšavskej zmluvy počas jej …

70. výročie februára 1948: stanovisko skupiny mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti občianskeho vzdelávania

22. 2. 2018
V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie uchopenia moci Komunistickou stranou Československa. Tento politický prevrat zmaril snahy o obnovenie demokracie po porážke fašizmu a tragickým spôsobom ovplyvnil dejiny Čechov a Slovákov v druhej polovici 20. storočia. Totalitná diktatúra, fakticky nastolená vonkajšou silou (ZSSR) za podpory domácich kolaborantov a masívnej propagandy, uvrhla krajinu do masových represií …

Deň ľudských práv je výzvou pre každého z nás: buďme vzorom angažovaného občianstva!

8. 12. 2017
10. decembra 1948 bola Valným zhromaždením OSN prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv. Po prvýkrát v dejinách ľudstva sa dokázali ľudia rôznych kultúr, svetonázorov či politického presvedčenia zhodnúť na základnom rozsahu slobôd a oprávnení, ktoré nie je možné odoprieť žiadnemu človeku. Dodnes nemôžeme povedať, že ľudské práva každého človeka sú v plnom rozsahu rešpektované. Avšak tí, …

Mimovládne organizácie: nezabúdajme na Deň boja za slobodu a demokraciu!

9. 11. 2017
V uplynulých dňoch vznikla Skupina mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti občianskeho vzdelávania. Vytvorili ju Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Centrum pre európsku politiku (CEP), Inštitút pre verejné otázky (IVO), Občianske združenie Nenápadní hrdinovia, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA), n.o., Kolégium Antona Neuwirtha (KAN), eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Táto skupina …