Stretnú sa kresťan, moslim a žid…

Informácie o prednáške
Cena: bezplatne
Dostupnosť: celoročne
Počet osôb: max. 30 študentov (1. trieda)
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
Usporiadanie miestnosti: sedenie v kruhu na stoličkách bez lavíc, 1 stôl pre uloženie ochutnávky. Organizátori prídu vždy min. 20 min pred začiatkom podujatia.
Poskytovateľ
Fórum náboženstiev sveta Slovensko
Fórum náboženstiev sveta – Slovensko je dobrovoľným združením občanov a právnických osôb, vytvoreným s cieľom kultivovať harmóniu medzi náboženskými, duchovnými a kutúrno-civilizačnými spoločenstvami sveta, podporovať ich medzinárodnú angažovanosť a spoluprácu s vládnymi a mimovládnymi inštitúciami s cieľom dosiahnuť spravodlivý, mierový a trvalo udržateľný svet.
Prednášajúci
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Offline
Charakter: Pre školyMimoškolské
Spôsobilosti: Kritické mysleniePráca s informačnými zdrojmiUčiteľské zručnosti
Cieľová skupina: Deti a mládežPedagógovia
Typ školy: Základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Časový rozsah: Do 120 minút
Témy: Ľudské práva

Nezáväzná žiadosť o prednášku


Pokiaľ máte záujem o prednášku, kontajtujte nás, prosím, na prednasky@obcianskevzdelavanie.sk.