Komu slúži NATO? Vonkajšie záruky slovenskej demokracie

Informácie o prednáške
Cena: bezplatne
Dostupnosť: celoročne
Počet osôb: neznámy
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
nie je potrebné
Poskytovateľ
Inštitút pre verejné otázky
Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.
Prednášajúci
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Offline
Témy: Aktívne občianstvoEurópska integráciaHodnoty a inštitúcie
Cieľová skupina: Deti a mládež
Časový rozsah: Do 45 minutDo 120 minút
Spôsobilosti: Občianska angažovanosť
Typ školy: Gymnáziá

Nezáväzná žiadosť o prednášku


Pokiaľ máte záujem o prednášku, kontajtujte nás, prosím, na prednasky@obcianskevzdelavanie.sk.