Kto chráni demokraciu?

Informácie o prednáške
Cena: bezplantné
Dostupnosť: online video
Počet osôb: bez obmedzenia
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
internet
Poskytovateľ
INEKO
INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Online
Charakter: Pre školyMimoškolské
Spôsobilosti: Kritické myslenie
Cieľová skupina: Deti a mládežDospelíPedagógovia
Časový rozsah: Do 45 minut
Typ školy: GymnáziáStredné odborné školy
Témy: Hodnoty a inštitúcie

Nezáväzná žiadosť o prednášku


Pokiaľ máte záujem o prednášku, kontajtujte nás, prosím, na prednasky@obcianskevzdelavanie.sk.