Riziká populizmu

Informácie o prednáške
Cena: bezplatné
Dostupnosť: online video
Počet osôb: bez obmedzenia
Potrebné materiálové a technické zabezpečenie
internet
Poskytovateľ
Inštitút pre verejné otázky
Inštitút pre verejné otázky (IVO) je nezávislou mimovládnou neziskovou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní.
INEKO
INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.
Zaradenie prednášky
Dostupnosť: Online
Charakter: Pre školyMimoškolské
Spôsobilosti: Kritické mysleniePráca s informačnými zdrojmi
Témy: Aktívne občianstvoDejiny
Cieľová skupina: Deti a mládežDospelíPedagógovia
Typ školy: Základné školyGymnáziáStredné odborné školy
Časový rozsah: Do 45 minut

Nezáväzná žiadosť o prednášku


Pokiaľ máte záujem o prednášku, kontajtujte nás, prosím, na prednasky@obcianskevzdelavanie.sk.